Uvidíme sa v minikurze!

Aby ti nič dôležité neuniklo, požiadaj už teraz o prijatie do facebookovej skupiny Od neposlušnosti k vzájomnému rešpektu a spolupráci!

Už týždeň pred začatím minikurzu sa bude toho v skupine diať veľa. Nájdeš tam živé vysielania na tieto témy:

  • Prečo sa oplatí pracovať na vzťahu s tvojim dieťaťom a komunikácii v rodine?
  • Čo robiť, keď si doteraz vychovávala svoje deti skôr autoritatívne. Dá sa to ešte zmeniť?
  • Aké jednoduché zmeny v komunikácii môžeš urobiť už teraz pre viac vzájomného rešpektu?
  • Čo robiť, keď môj partner/rodina/okolie nezdieľa môj názor ku výchove?
 
A len, čo sa pridáš do skupiny k minikurzu, mrkni do svojej emailovej schránky! Nájdeš tam odo mňa malý darček. Email bude pravdepodobne v zložke s hromadnou poštou. A keby sa ti ho náhodou nepodarilo nájsť, daj mi vedieťa na dagmar@komunikáciasrdcom.sk. 

Kto je Dagmar Cmorej?

Je možné, že o mne počuješ po prvý krát, preto sa ti rada predstavím. 

Som lektorka nenásilnej komunikácie, povolaním farmaceutka, mama dvoch synov a autorka projektu Komunukácia srdcom.

Viem, ako vyzerajú problémy v komunikácii a konflikty v rodine a aj napriek tomu, že som sa to ja vo svojom detstve nenaučila, teraz už viem, ako ich riešiť. A to vďaka nenásilnej komunikácii podľa M.B. Rosenberga, ktorú teray veľmi rada naučím aj teba.

Viac o mne a o mojej ceste k nenásilnej komunikácii sa dozvieš v prvej časti podcastu Komunikácia srdcom: