8týždňový transformačný Online kurz s intenzívnou podporou

Umenie komunikácie s deťmi

Nauč sa rozprávať s deťmi tak, aby ste si rozumeli a staň sa mamou, ktorou si vždy chcela byť.
5.2.2024 – 29.3.2024
OLIPUSAMAMKE
Co_robit_nez_zasiahnete

Chceš k svojim deťom pristupovať s rešpektom, ale často sa ti to nedarí?

Hlavne v náročných situáciách upadáš do starých vzorcov a bojíš sa, že ich odovzdáš svojim deťom?

Často vybuchuješ a niekedy ani sama nevieš prečo?

A potom ťa zožierajú výčitky svedomia, pocity viny a hanby?

Máš dojem, že ti celé to rodičovstvo prerastá cez hlavu?

Berieš ohľad na všetkých, ale nikto neberie ohľad na teba a ty máš toho všetkého už akurát dosť?

Čo keby som ti ukázala cestu, vďaka ktorej budeš aj v náročných situáciách reagovať v súlade so sebou a svojimi hodnotami?

Nauč sa komunikovať so svojimi deťmi srdcom tak, aby si pre ne mohla byť tou mamou, ktorou si vždy chcela byť.

Dostaň sa do kontaktu so svojimi pocitmi a potrebami

Získaj jasno v tom, čo je pre teba naozaj dôležité.

Nauč sa určiť jasné a pevné hranice a autenticky vyjadriť to, čo cítiš a potrebuješ

Vyjadri bez vyčítania a obviňovania nielen svojim deťom to, čo im chceš povedať tak, aby sa necítili odmietnuté, či nemilované.

Porozumej pocitom a potrebám svojho dieťaťa

Zisti, čo ti chce tvoje dieťa svojim správaním skutočne povedať.

Zisti, čo sa skutočne skrýva za tvojim hnevom, pocitami hanby a viny

Už nikdy nebudeš musieť svoje pocity potláčať ani vybuchovať.

Vytvor harmonický domov pre svoje deti

Nauč sa konflikty v rodine riešiť efektívne, včas a s chladnou hlavou tak, aby každý dostal to, čo potrebuje.

Vytvor si so svojimi deťmi pevný vzťah

Vzťah založený na vzájomnej empatii, ocenení, rešpekte a dôvere.

Existuje spôsob komunikácie plný empatie, porozumenia a rešpektu, ktorý zlepší tvoje vzťahy a pomôže ti vyriešiť akýkoľvek konflikt bez použitia trestov, napomínaní, či bojov o moc.

Spôsob komunikácie, vďaka ktorému tvoje deti budú spolupracovať, pretože chcú. Nie preto, že im za to niečo sľúbiš, alebo niečím pohrozíš.

Poď sa so mnou naučiť nenásilnú komunikáciu, vďaka ktorej sa naučíš komunikovať efektívne a autenticky s dôrazom na to najhlavnejšie, na vzťah s tvojim dieťaťom.
_cNekKiw

Ponúkam ti transformačný online kurz, v ktorom sa naučíš:

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

techniku nenásilnej komunikácie podľa M. B. Rosenberga.

Naučíš sa techniku tejto komunikačnej metódy a vďaka pracovným listom a ostatným materiálom si ju osvojíš tak, že sa stane tvojím novým prirodzeným jazykom.

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

reagovať na tvoje dieťa s pokojom a rešpektom v každej situácii,

vďaka čomu podporíš jeho sebadôveru, podporíš jeho kontakt s vlastnými pocitmi a potrebami a budeš mu vzorom v tom, ako ich má komunikovať.

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

zaujať nenásilný postoj,

potrebný k tomu, aby si v každej chvíli jednala v súlade so sebou a svojimi hodnotami a zároveň ostala v kontakte so svojimi deťmi.

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

počuť to, čo tvoje dieťa potrebuje,

bez ohľadu na to, akou formou práve komunikuje.

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

princípy a techniku empatie

voči sebe samej a aj voči tvojim blízkym.

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

rozoznať a určiť jasné a pevné hranice

voči tvojim deťom, dospelým a aj voči samej sebe.​

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

dostať do kontaktu s vlastnými pocitmi a potrebami

rozumieť im a autenticky ich vyjadriť v každej chvíli, aby si ich už nikdy viac nemusela potláčať.​

favicon-KomunikaciaSrdcom_512x512_v2

transformovať svoj hnev, pocity hanby, viny a výčitiek svedomia,

aby ti už nič nebránilo stať sa tou mamou, ktorou si vždy chcela byť.

Ako bude kurz prebiehať?

Kurz bude trvať 8 týždňov, od 5.2.2024 do 29.3.2024.

Kurz môžeš prechádzať vlastným tempom. Ku kurzu a všetkým materiálom budeš mať prístup jeden rok od jeho začiatku.

Každý týždeň dostaneš prístup k novým videám, audiám a ostatným materiálom.

Spracovanie týchto materiálov ti zaberie približne 1-2 hodiny týždenne. Dostaneš všetky informácie, ktoré potrebuješ, aby si si nenásilnú komunikáciu zvnútornila a mohla ju začať používať vo svojom živote.

K dispozícií budeš mať 12x audio nahrávku, ktorá pôsobí v podvedomí.

V každom module ťa čaká audio, ktoré ti pomôže na tvojej ceste, zintenzívni výsledky a urýchli tvoju cestu k novým komunikačným vzorcom. Audiá sú tvorené podľa princípov neurolingvistického programovania a pomáhajú prepisovať staré komunikačné vzorce novými. Dostávajú tak novonaučené informácie rovno do podvedomia.

8x sa stretneme naživo na zoome.

Každý týždeň mi budeš môcť v priebehu 60 minút položiť otázky, precvičiť si to, čo práve budeme preberať a pomôžem ti s riešením tvojich konkrétnych situácií z tvojho domova. Záznam zo stretnutí budeš mať k dispozícii bez obmedzenia.

Budeš mať k dispozícii vyše 100 strán pracovných listov v pdf formáte.

Všetky techniky si budeš môcť precvičovať vďaka podrobným, viac ako 100-stranovým pracovným listom s množstvom cvičení. Vďaka týmto materiálom si upevníš svoje vedomosti a dostaneš ich ľahšie do svojho podvedomia. Materiály môžeš mať k dispozícii aj v českom jazyku.

Získaš svojho buddyho.

Počas doby trvania kurzu budeš mať prideleného buddyho, s ktorým budeš prechádzať presne určené úlohy. Tieto úlohy ti pomôžu si ešte viac zvnútorniť techniku nenásilnej komunikácie a urýchlia tvoj transformačný proces.

Ako podpora ti bude slúžiť facebookova skupina.

V uzavretej facebookovej skupine, vytvorenej špeciálne pre tento kurz, bude pre teba vytvorený bezpečný priestor na zdieľanie tvojich situácií založený na vzájomnej empatii. Skupina tiež slúži k vzájomnej spätnej väzbe od ostatných účastničiek kurzu.

Počet účastníkov kurzu je obmädzený na 20.

Vďaka malej skupine účastníkov ťa čaká individuálny prístup a zodpovedanie všetkých tvojich otázok.

Ako bonus dostaneš

Prístup ku 5dňovému MINIkurzu OD Neposlušnosti k vzájomnému rešpektu a spolupráci

pre prípad, že si ho nestihla dokončiť.

BonusovÁ lekcia oD ERIKY URBAN

V ktorej sa pomocou metódy emotional freedom technik (EFT) naučíš prijímať svoj hnev a pracovať s ním.

Bonusová videoséria od MIchaly ševčík

O základných princípoch komunikácie v partnerstve a využitia nenásilnej komunikácie v partnerstkých konfliktoch.

Bonusový webinár o komunikácii so starými rodičmi

Dozvieš sa princípy, zákonitosti a techniky, ktoré ti pomôžu vniesť mier a pokoj do komunikácie s tvojimi rodičmi a rodičmi tvojho partnera.

Bonusový webinár o odmenách a pochvalách a čo robiť miesto nich

Dozvieš sa alternatívy k pochvalám a odmenám, ako môžeš autenticky oceniť úsilie alebo výsledok práce tvojho dieťaťa.

28 dňová diamantová fáza

28 dní po skončení kurzu dostaneš každý deň na email video, audio alebo text, ktorý ti pomôže ešte viac zvnútorniť to, čo si sa naučil/a a dostať to ešte viac do svojho podvedomia.

"Je ťažké vyjadriť slovami, čo si mi do života vďaka tvojmu kurzu priniesla... čo z toho všetkého vybrať....lebo je to ťažké opísať, aké zmeny, pochopenia, zistenia... koľko AHA momentov som zažila...to si musí zažiť každá mama, ktorá chce na sebe pracovať. Určite by som každej mame odporúčala a dopriala ten pocit."
Katarína Inhátová
ABSOLVENTKA KURZU

Cena online kurzu je

297 EUR / 7321 CZK (vrátane DPH)

s možnosťou platby na dve alebo tri splátky

Do tohoto kurzu som zhrnula moje viac ako 8-ročné vedomosti a skúsenosti s nenásilnou komunikáciou, nadobudnuté na kurzoch, lektorských kurzoch a seminároch. Vďaka týmto vedomostiam a skúsenostiam som pomohla zmeniť komunikačné vzorce už desiatkam ľudí, ktorí tento kurz absolvovali a teraz podávam pomocnú ruku tebe.

Vydaj sa so mnou na cestu nenásilnej komunikácie, na ktorú ti dám všetky informácie, techniky a intenzívnu podporu, ktorú budeš na svojej ceste potrebovať.

Dagmar Cmorej
Toto boli doteraz moje najlepšie investované peniaze. Kurz mi prišiel do života práve vtedy, keď som sa cítila neistá, nešťastná a hľadala som cestu von. Našla som bezpečné a podporujúce prostredie, úžasné baby, obrovské kvantum prospešných informácií a zmena mohla začať.😇 Ak cítiš, že potrebuješ zmenu pohľadu, viac pochopenia a chceš byť lepšou mamou svojim deťom tak, ako som to mala ja, tak neváhaj a choď do toho❤️​.
Mária Staňová
ÚČASTNIČKA KURZU

Kto pre teba kurz pripravil?

DAGMAR CMOREJ

Volám sa Dagmar Cmorej a okrem toho, že som vystudovaná farmaceutka, som tiež lektorka nenásilnej komunikácie podľa M. B. Rosenberga. Som mama dvoch synov a mojou srdcovou záležitosťou je predávať moje znalosti z nenásilnej komunikácie všetkým rodičom, ktorí chcú pristupovať ku svojim deťom s rešpektom, ale keďže to sami vo svojom detstve nikdy nezažili, nevedia presne, ako to majú robiť.

V nenásilnej komunikácii som našla viac ako len komunikačnú stratégiu. Našla som v nej odpoveď na otázku, ako chcem žiť. Vnímam, ako sa vďaka nenásilnej komunikácii postupne zmenili moje vzťahy v rodine, s prijateľmi, ale aj vzťahy v pracovnom živote.

Moja vízia je pomôcť svetu stať sa miestom, kde si ľudia navzájom rozumejú a rozprávajú sa spolu s rešpektom. K tomu je potrebné, aby sme začali spolu konštruktívne a rešpektujúco komunikovať už doma so svojimi deťmi. Práve preto, aby sa to naše deti už nemuseli učiť až v dospelosti tak, ako my. 

Verím, že k tomu bude moja práca nápomocná.

-Dagmar Cmorej

Potlačenie pocitov nie je riešením konfliktov. Je ich príčinou.
Carl Rogers

Prečo sa učiť nenásilnú komunikáciu odo mňa?

"Kurz rozhodne odporúčam. Je praktický a keď ho prejdeš dôsledne, tvoje rodičovstvo už nebude nikdy také ako predým. Ide až do hĺbky, do podvedomia. Dal mi bližší vzťah a pochopenie k deťom, k sebe a k okoliu."
Lenka Kruteková
ABSOLVENTKA KURZU

Čo presne ťa v kurze čaká?

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Vďaka nenásilnej komunikácii sa naučíš...

… ako máš zistiť, čo tvoje dieťa potrebuje, aby spolupracovalo. Miesto trestov a odmien budeš vedieť svojmu dieťaťu pomôcť s naplnením jeho potrieb tak, aby spolupracovalo dobrovoľne, bez strachu z trestu, či s vidinou odmeny.

nájsť tie správne slová, aby si dokázala vyriešiť konflikty s deťmi tak, aby každý dostal čo potrebuje. A to bez toho, aby si siahala na tresty, odmeny, pochvaly, kritizovanie, vyhrážky, výčitky, či iné formy manipulácie.

…stáť si za svojím názorom a získať istotu na svojej ceste rodičovstvom, bez toho, aby si samú seba či iných odsudzovala, či spochybňovala. Prestaneš sa riadiť tým, čo hovoria ostatní a budeš viac v kontakte s tým, čo je najlepšie pre teba a tvoje deti.

Tento kurz je jediný ktorý budeš potrebovať k tomu, aby si sa stala mamou, ktorou si si vždy predstavovala, že raz budeš. Je to ako vysoká škola rešpektujúceho rodičovstva.
Dagmar Cmorej
Dagmar Cmorej Photo

Nemusíš byť na to sama...

Napriek tomu, že kurz prebieha online, nebudeš ho absolvovať sama. Spolu s tebou ho budú absolvovať aj ostantí, podobne zmýšľajúci rodičia, ktorí súznia s myšlienkami nenásilnej komunikácie a rešpektujúceho rodičovstva. 

Vo facebookovej skupine Umenie komunikácie s deťmi budeš môcť zdieľať svoje výzvy a dostávať empatiu, pomoc a nové pohľady na tvoju situáciu počas celého trvania kurzu. Okrem toho sa uvidíme raz do týždňa naživo na zoome, kde sa dozvieš odpovede na tvoje otázky.

Čo o kurze hovoria mamy, ktoré už komunikujú srdcom?

Kurzom Umenie komunikácie s deťmi už prešli desiatky mám, ktoré tiež túžili získať viac harmónie, rešpektu a porozumenia vo svojej rodine a tu sú výpovede niektorých z nich:
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

Rozhovory s bývalými účastníčkami kurzu

Tento kurz nie je vhodný pre tých, ktorí

nerozumejú, prečo namajú používať tresty, veď nám to predsa tiež neublížilo.

Tento kurz sa nezaoberá tým, prečo tresty škodia. Tento kurz je pre tých rodičov, ktorí už vedia, že chcú k svojim deťom pristupovať s rešpektom, ale často sa im to nedarí.

chcú aby ich dieťa robilo bez námietok to, čo chcú oni.

V tomto kurze ti neukážem čarovný gombík, ktorým sa tvoje dieťa premení na robota. Tento kurz je o obojstrannom rešpekte, teda o tom, ako hľadať riešenia v náročných situáciách s tvojim dieťaťom tak, aby boli spokojné obe strany.

chcú jednoznačné návody na obsluhu svojho dieťaťa.

Tento kurz je pre tých, čo nehľadajú tú jedinú všeobecnú správnu cestu pre všetkých, ale majú odvahu pracovať na sebe a svojich reakciách, pozrieť sa do svojho vnútra a hľadať odpovede na náročné situácie tam. Tento kurz ti ukáže, ako na to. 

Nikdy nie je neskoro, stať sa mamou, ktorou chceš byť

Prehrať video

Zakúpením tohoto online kurzu investuješ do vzťahu so svojim dieťaťom.

Naučíš sa

Obsah kurzu

Tvoje bonusy

Všetky videá a prostredie kurzu budeš mať k dispozícii 1 rok od zakúpenia kurzu.

Audiá a pracovné listy si môžeš uložiť a budeš ich mať preto k dispozícii na neobmedzenú dobu.

Záznamy zo stretnutí na zoome a obsah facebookovej skupiny budeš mať k dispozícii taktiež neobmedzene.

Okrem toho máš v cene všetky aktualizácie a pridaný obsah do jednotlivých modulov v období jedného roka po zakúpení kurzu.

Živé stretnutia na zoome prebiehajú vždy vo štvrtok o 11:00 a o 18:00 (na striedačku). Zázam týchto stretnutí budeš mať k dispozícii neobmedzene.

Pokiaľ cítiš, že chceš na vzťahu a komunikácii s tvojim dieťaťom pracovať, tak presne teraz je ten správny čas.

Teším sa na Teba v kurze!

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

Často kladené otázky

Zaujíma ťa ešte niečo, čo tu nie je spomenuté?

Ako dlho budem mať do programu prístup?

Program s mojou intenzívnou podporou trvá 8 týždňov. Prístup však budeš mať k jeho obsahu až dva roky od jeho začiatku. Pracovné listy a audiá ti ostanú navždy.

Kedy bude prebiehať stretnutie na zoome?

Aby som vyhovela čo najväčšiemu počtu účastníčok, budú sa striedať časy stretnutia na zoome každý druhý týždeň. V párne týždne bude stretnutie o 11:00 a v nepárne týždne o 18:00.

Koľko času budem na kurz potrebovať?

Kurz ti zaberie týždenne 1-2 hodiny. Na začiatku vyžaduje nenásilná komunikácia trochu času a ochoty niečo zmeniť. Avšak ten investovaný čas sa ti s úrokmi vráti v podobe harmonickejšieho domova a hlbších a kvalitnejších vzťahov.

Kde bude kurz prebiehať?

Kurz bude prebiehať v členskej sekcii webu Komunikácia srdcom na stránke kurz.komunikaciasrdcom.sk.

Je tento program pre mňa vhodný aj keď má moje dieťa iba pár mesiacov/je v puberte?

Áno. Princípy v tomto kurze môžeš použiť na úplne malé deti a rovnako fungujú aj s dospievajúcimi a so staršími ľuďmi. Nenásilná komunikácia sa dá použiť pre všetky vekové kategórie.

Nezvládnem sa naučiť nenásilnú komunikáciu aj sama?

To, ako komunikujeme je uložené hlboko v našom podvedomí a zvedomiť si staré vzorce bez pomoci zvonku je často veľmi náročné a zdĺhavé. V tomto kurze používam techniky, ktoré podporujú zmenu na podvedomej úrovni. Poznám tiež najčastejšie chyby aj zákutia nenásilnej komunikácie, vďaka čomu tvoja zmena prebehne ľahko a rýchlo.

Prečo si kurz nemôžem kúpiť kedykoľvek?

Je pre mňa dôležité, aby všetky účastníčky získali maximálnu podporu odomňa a aj medzi sebou navzájom. Pri tom veľmi pomáha, keď sú všetky účastničky na ceste spoločne v rovnakom čase.

Koľko účastníkov bude maximálne v kurze

Aby som mohla každému venovať svoju maximálnu podporu pri učení a precvičovaní nenásilnej komunikácie, je maximálny počet účastníkov tohoto programu obmedzený na 20.

Čím sa tento program líši od dostupných kurzov výchovy, ktorých je momentálne na trhu veľké množstvo?

Toto nie je hromadný online kurz, ktorý si prechádzaš spolu so stovkami ďalších anonymných účastníkov. Toto nie je kurz o výchove. Tento kurz je o komunikácii s tvojimi deťmi, s tvojou rodinou a hlavne so sebou sama. Na rozdiel od ostatných kurzov ti ponúkam intenzívnu podporu a bezpečné prostredie založené na vzájomnej dôvere.

Kde bude kurz prebiehať?

Kurz bude prebiehať v členskej sekcii webu komunikaciasrdcom.sk. Podpora ku kurzu bude v uzavretej FB skupine a live stretnutia sa uskutočnia na zoome.

Máš otázku, na ktorú si na tejto stránke nenašla odpoveď? Napíš mi ju na dagmar@komunikaciasrdcom.sk a ja ti na ňu rada odpoviem!