Zoznam pocitov a potrieb pre účastníkov a účastníčky kongresu Učíme společne

Vedeli ste, že keď pomenujete svoj pocit a nenaplnenú potrebu, ktorú v tom danom momente máte, výrazne zvýšite pravdepodobnosť, že táto potreba bude naplnená? Žiaci totiž oveľa radšej spolupracujú, keď vedia, akú potrebu svojmu učiteľovi svojím konaním pomôžu naplniť.

Keď sa zároveň naučíte pomenovávať pocity a nenaplnené potreby svojim žiakom, budú sa automaticky cítiť byť vami videní a rešpektovaní, čím automaticky zlepšíte mieru ich spolupráce.

Vďaka tomu sa aj vaši žiaci naučia vyjadrovať svoje pocity a potreby verbálne, čím znížite množstvo nežiadúceho správania vo vašej triede.

Stiahnite si zoznam pocitov a potrieb, vďaka ktorému

  • zlepšíte komunikáciu vo vašej triede – Verbálne vyjadrovať a identifikovať pocity a potreby žiakov je kľúčom k otvorenej a efektívnej komunikácii.
  • vytvoríte personalizované vyučovanie – S rozpoznaním individuálnych potrieb detí môžete prispôsobiť svoj prístup a vytvárať lepšie vzdelávacie prostredie.
  • posilníte vzťahy –  Podpora emočnej inteligencie vašich žiakov vám umožní budovať dôveru a posilňovať vzťahy s vašimi žiakmi aj medzi žiakmi navzájom.