Ako aj vy ovplyvníte vzťah medzi súrodencami

Keď sme sa s manželom rozhodli pre druhé dieťa, zaoberala som sa nenásilnou komunikáciou už nejakú dobu. Napriek tomu som však pri pohľade na tehotenský test pocítila strach spojený s pocitom veľkej zodpovednosti.

Od toho momentu som sa začala zaoberať otázkou, ako môžem ovplyvniť vzťah mojich detí tak, aby z nich vyrástli súrodenci, ktorí sa majú radi, pomáhajú si, zaleží im jeden na druhom, udržiavajú pravidelný kontakt a ktorí nájdu v sebe navzájom oporu po celý svoj život.

Na tému súrodeneckých vzťahov už bolo napísaných celosvetovo množstvo publikácií a ja som pocitovo prečítala snáď úplne všetky ešte pred narodením druhého syna. Napriek tomu som túto otázku v svojej hlave nemala vyriešenú.

Nejako som stále neverila myšlienke, že keď budem dodržiavať všetky pravidlá uvedené v týchto knihách a budem si takto denno denne odškrtávať checklist toho, čo mám a čo nemám robiť, tak získam istotu, že z mojich detí vyrastú kamaráti na cely život, ktorí s láskou ruka v ruke, bez konfliktov, v radosti a spokojnosti budú žiť jeden vedľa druhého až do konca života.

Naozaj máme my rodičia takú moc, že dokážeme ovplyvniť vzťah našich detí na celý život? A čo, keď sú naše deti povahovo úplne odlišné? Čo keď majú absolútne rozdielne záľuby? Alebo je medzi nimi príliš veľký vekový rozdiel?

Pravidlá sú nám jasné

Väčšina rodičovských kníh napísaných o súrodencoch má pomerne jasne stanovené pravidlá, čo by sme my ako rodičia mali, respektíve, v žiadnom prípade robiť nemali, keď chceme, aby sa zlepšili vzťahy medzi našimi deťmi.

Tomuto všetkému rozumiem a súhlasím s tým, že takéto konanie by pravdepodobne dokázalo negatívne ovplyvniť aj vzťah súrodencov, ktorí by inak mali tendenciu stať sa najlepšejšími priateľmi na celý život. Napriek tomu si však myslím, že pozerať sa na súrodenecké vzťahy odelene bez celkových vzťahov v rodine, je ako pozerať sa z blízka na strom a nevidieť pri tom les.

Podľa akých hodnôt žijeme?

Či už to nazveme hodnoty, priority, potreby alebo akokoľvek inak, to oni určujú interakciu medzi jednotlivými členmi rodiny. V našom podvedomí tvoria určitú hybnú silu, ktorá určuje to, ako sa správame v jednotlivých situáciach. V rodine, ale aj mimo ňu. Naše deti to veľmi zreteľne vnímajú, nasávajú naše hodnoty bez filtra preberajú, a tie potom postupne formujú súrodenecké vzťahy do tej podoby, ktorú nadobudnú po rokoch.

  • Keď je pre nás dôležitejší poriadok v byte za cenu pokoja v rodine, znamená to, že poriadok a štruktúra je v našom hodnotovom rebríčku vyššie ako harmónia.
  • Keď sa snažíme naše deti prinútiť urobiť niečo, čo chceme my a čo oni dobrovoľne nechcú, znamená to, že je poslušnosť a autorita pre nás dôležitejšia ako autonómia a rešpekt.
  • Keď vieme, že súťaživosť naštrbuje vzťahy medzi súrodencami a my ju napriek tomu používame na dosiahnutie svojich cieľov, znamená to, že je pre nás fungovanie a výkon dôležitejšie, ako vzťah.

Považujem preto za veľmi dôležité si naše hodnoty zvedomiť a vedome vybrať, aby sme podľa nich mohli vykonávať vedomé rozhodnutia a teda podľa nich aj žiť. Ja som si pred časom tiež zvedomila hodnoty, ktoré som žila a zistila som, že to neboli tie hodnoty, podľa ktorých žiť chcem.

Hodnoty, ktoré sú momemntále v mojom vlastnom hodnotovom rebríčku najvyššie sú:

  1. vzájomný rešpekt
  2. bezpodmienečné prijatie
  3. vzťahy v rámci rodiny

Existuje ich však oveľa viac a ich poradie sa môže časom meniť. Niekedy môže byť sloboda, empatia, vzájomné porozumenie, ocenenie, vzájomná pomoc a podpora, harmónia či autenticita v rebríčku vyššie, po určitej dobe sa však môžu objaviť iné, alebo ich poradie zmení podľa toho, v akej fáze života sa práve nachádzame.

Položte si preto aj vy otázku, aké sú tri najdôležitejšie hodnoty vo vašej rodine, ktoré chcete, aby boli jej hybnou silou a ktoré chcete mať každodenne na očiach pri interakcii s vašim manželom, kolegami, priateľmi a inými ľuďmi z vášho okolia. Skúste si ich zvedomiť a napísať. Sú to zároveň tie isté hodnoty, podľa ktorých práve žijete? Nech je to akokoľvek, hodnoty podľa ktorých žijete sú hodnoty, podľa ktorých budú žiť a správať sa k sebe navzájom aj vaše deti.

Náš cieľ

Uvedomila som si, že už netúžim po tom, aby moje deti mali spolu dokonalý vzťah. Aby sa nehádali, rozumeli si a priatelili sa za každú cenu. Pocítila som pri tom veľkú úľavu a spadol zo mňa tlak, ktorý som si na seba vytvorila bremenom toho, že som chcela všetko robiť „správne“. Miesto toho si prajem, aby sa moje deti v dospelosti boli schopné rešpektovať navzájom bez ohľadu na ich rozdielne povahové črty, názory, či vonkajšie okolnosti. A preto je u nás v rodine vzájomný rešpekt vždy na prednej pozícii nášho hodnotového rebríčka.

Pokiaľ by som teda mala vybrať iba jednu hodnotu, ktorá je pre súrodenecký vzťah absolútne rozhodujúca, vybrala by som jednoznačne REŠPEKT. Keď je rešpekt hodnota, ktorá nám ukazuje smer pri interakcii s našimi deťmi, keď rešpekt žijeme každý deň doma a mimo domov, tak s rešpektom pristupujeme k inakosti ľudí, k rozdielnym názorom, k prešľapom a chybám iných, k tomu, čomu nerozumieme alebo k tomu, čo sa nedeje podľa našich predstáv. Potom je aj veľmi vysoká pravdepodobnosť, že aj veľmi rozdielni súrodenci budú pristupovať s rešpektom k názorom, povahám, záľubám, či prešľapom a chybám svojho súrodenca napriek svojej rozdielnosti. A to je to, o čo nám ide.

Zaujal ťa môj blog a chceš sa o nenásilnej komunikácii s deťmi dozvedieť viac? Stiahni si zadarmo Ebook o tom, ako aj ty dokážeš mierumilovne vyriešiť akýkoľvek konflikt medzi deťmi a zároveň sa hneď dozvieš, keď na tento blog pridám na nový článok.